Solar Mount Structure
Các sản phẩm
Dust particles that collect on solar panels will prevent solar energy from reaching the solar cells, reducing overall power generation. If the module is not cleaned for a month, the power output will be reduced by 50%. To clean dust regularly, a solar panel cleaning robot that automatically cleans and removes dust from solar panels was developed.
  Tổng cộng

  0

  trang

© Bản quyền: 2022 Xiamen Wintop New Energy Tech Co., Ltd.. Đã đăng ký Bản quyền.

Mạng IPv6 được hỗ trợ

Mạng IPv6 được hỗ trợ

đứng đầu

Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn

  Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể!

 • #
 • #
 • #